Netradiční výtvarná výchova

    Návštěva grafika u 3., 4. a 5. ročníku.

     30. dubna a 14. května navštívil hodiny VV u 3., 4. a 5. ročníku grafik pan Zach. Věnoval se dětem v hodinách VV a společně jsme vyzkoušeli několik výtvarných technik a práci se štětcem při psaní slov. Hodiny se dětem moc líbily a panu Zachovi patří velký dík.