Představení s papoušky ve ŠD

    18.2.nás navštívil pan Jindřich, který nám přivezl ukázat několik druhů
    papoušků.

    Pan Jindřich k nám přivezl např. ara zelenokřídlého , ara makacao, ara ararouna, kakadu, kongo
    žaka nebo papouška vrabčího. Jako překvapení jsme viděli na vlastní oči
    opičky kosmana bělovousého nebo kosmana zakrslého.