Řády

Řád školní jídelny

 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.40 do 13.00 hodin.
 2. Žáci přicházejí do jídelny přes spojovací chodbu.
 3. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny zajistí, aby si žáci před vstupem do jídelny provedli důkladnou očistu rukou, nejlépe teplou vodou na WC a po té odvádí žáky do přízemí, kde si odloží své aktovky, nepotřebné pomůcky a svršky. Poté žáci podle pokynů vyučujícího  spořádaně vstupují do  školní jídelny.
 4. V jídelně vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
 5. Žáci se při vstupu do jídelny řadí do jednostupu, při čekání na jídlo zachovávají  pravidla slušného chování a při jídle pravidla kulturního společenského stolování.
 6. Pro polévku i hlavní jídlo si žáci odcházejí sami, zasedají s ním k vyhrazeným stolům a vyčkávají na pokyn dozírajícího učitele.
 7. Zároveň odnesou k určenému odkládacímu místu - „okénku“- upotřebené nádobí, které si ke  stolu přinesli. Příbor se odkládá do určené nádoby – nehází se do ní.
 8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
 10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit. Přináší-li žáci  na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.
 11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy, do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 12. Pedagogický dozor nad žáky vykonává vždy učitel, který žáky do jídelny odvádí.

S účinností od 1. 1. 2005

V Nelahozevsi dne 1. 1. 2005
Mgr. Věra Bavorová, ředitelka školy

 • Základní škola Nelahozeves,
  okres Mělník

  Školní 55
  277 51 Nelahozeves

  Zřizovatel
  Obec Nelahozeves
  Právní forma: příspěvková organizace

  Ředitelka
  Mgr. Věra Bavorová
  602 194 524
   bavorova@zsnelahozeves.cz

 • Kontakty
   (+420) 315 785 037
   (+420) 315 785 037
   info@zsnelahozeves.cz
  Školní jídelna: (+420) 315 785 245
   jidelna@zsnelahozeves.cz

  Fakturační údaje
  Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
  IČO: 70992312
  DIČ: CZ70992312
  Účet: 0467081369/0800

 • skola282

kresba

Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.