Řády

Řád učebny informatiky

Povinnosti uživatelů učebny informatiky:

 1. do učebny vstupovat jen s doprovodem vyučujícího
 2. před začátkem práce zkontrolovat své pracoviště, případné závady ihned ohlásit vyučujícímu
 3. pracovat u počítačů podle pokynů vyučujícího
 4. monitoru se nedotýkat ani jinak neseřizovat
 5. nespouštět jakékoli programy z donesených disket či jiných vyměnitelných médií
 6. neinstalovat jakýkoli software
 7. neodpojovat a nepřepojovat kabely
 8. nepřipojovat či nepřepojovat přídavná zařízení
 9. v učebně je zakázáno jíst a pít
 10. spouštět programy pouze pomocí ikon na ploše
 11. neprohledávat disky počítače
 12. neprovádět žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače
 13. jakékoli nestandardní chování počítače ohlásit vyučujícímu
 14. nekopírovat programy z počítače (porušení autorských práv)
 15. se sluchátky pracovat pouze na pokyn vyučujícího
 16. nezneužívat počítačové sítě k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem
 17. neodesílat pošlu, která by svým obsahem obtěžovala či urážela ostatní uživatele
 18. chovat se v učebně tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost přítomných
 19. zacházet s vybavením učebny šetrně

V Nelahozevsi dne 1. 9. 2006

 • Základní škola Nelahozeves,
  okres Mělník

  Školní 55
  277 51 Nelahozeves

  Zřizovatel
  Obec Nelahozeves
  Právní forma: příspěvková organizace

  Ředitelka
  Mgr. Věra Bavorová
  602 194 524
   bavorova@zsnelahozeves.cz

 • Kontakty
   (+420) 315 785 037
   (+420) 315 785 037
   info@zsnelahozeves.cz
  Školní jídelna: (+420) 315 785 245
   jidelna@zsnelahozeves.cz

  Fakturační údaje
  Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
  IČO: 70992312
  DIČ: CZ70992312
  Účet: 0467081369/0800

 • skola282

kresba

Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.