Školní jídelna

Školní  jídelna je součástí Základní školy Nelahozeves.

Slouží žákům dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a 561/2004 Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších změn, ke stravování cizím strávníkům, kteří si odebírají oběd do vlastních jídlonosičů.

Personál jídelny

Jaroslava Holadová – vedoucí školní jídelny
Jana Rozmajzlová – kuchařka
Anna Skácalová – pracovnice provozu

Kontakt

telefon: 315 785 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihláška ke stravování

Je žákům vydávána při nástupu do školního zařízení, platí po celou dobu docházky. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku, to znamená data, podpis jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku.

Výše stravného

  PřesnídávkaObědSvačinaCelkem
Mateřská škola 3 - 6 let 7 Kč 15 Kč 7 Kč 29 Kč
 7 - 10 let 7 Kč 17 Kč 7 Kč 31 Kč
Základní škola 7 - 10 let   22 Kč   22 Kč
 11 - 14 let   24 Kč   24 Kč
OstatníDospělí - zaměstnanci   30 Kč   30 Kč
 Cizí strávníci   57 Kč
(30 Kč potraviny,
27 Kč režie)
  57 Kč

Úhrada stravného

Strávníci obdrží nejpozději do 5. v měsíci poštovní poukázku s údaji k platbě. Ta může být provedena i bankovním převodem. Platí se zálohově na daný měsíc (v září za září). Odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.

Termín splatnosti je vždy do 15. dne příslušného měsíce. Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechmy údaje, hlavně variabilní symbol.

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd je nutné den předem, nejpozději do 12.00 hodin na telefon 315 785 245. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Pokud nebude odhlášen po další dny, bude mu oběd účtován v plné výši.

Vydávání obědů

Obědy přes ulici 11.00–11.30 hodin
Obědy v MŠ 11.30 hodin
Svačiny v MŠ 8.00–8.30 hodin, 13.15–14.00 hodin
Obědy ZŠ 11.45–12.45 hodin

Složení stravy

pdfCertifikát o zdravotní bezpečnosti - Catusík, Carotelka, Frutelka

Informace k alergenům

alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU - 2000/13 do 13. 12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
 • ČR - vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávájí u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.

Další informace

Řád školní jídelny

Jídelníčky

 • Základní škola Nelahozeves,
  okres Mělník

  Školní 55
  277 51 Nelahozeves

  Zřizovatel
  Obec Nelahozeves
  Právní forma: příspěvková organizace

  Ředitelka
  Mgr. Věra Bavorová
  602 194 524
   bavorova@zsnelahozeves.cz

 • Kontakty
   (+420) 315 785 037
   (+420) 315 785 037
   info@zsnelahozeves.cz
  Školní jídelna: (+420) 315 785 245
   jidelna@zsnelahozeves.cz

  Fakturační údaje
  Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
  IČO: 70992312
  DIČ: CZ70992312
  Účet: 0467081369/0800

 • skola282

kresba

Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.