Spolupráce s Grand Circle Foundation

  americane 2Nejdříve na vysvětlenou, co je Grand Circle – když se zrealizoval první interkontinentální let pro osobní pasažéry mezi USA a Evropou, nazvali ho američtí letci „Grand Circle – Velký kruh nebo Velké kolo“. Odtud tedy název americké cestovní kanceláře pro Američany nad 50 let Grand Circle (více na www.gct.com).

  GCF (Grand Circle Foundation) podporuje projekty, přispívající ke zlepšení životního prostředí, kulturní projekty a projekty související s podporou života v místních komunitách, a to ve všech zemích, do kterých Grand Circle Travel přiváží své klinty.

  Nadace byla založena v roce 1992 „to give back to community“ – což v překladu znamená „dávat zpět do společnosti“, která přijímá klienty GCT. Nadace Grand Circle Foundation již vynaložila na 30 miliónů dolarů na podporu kulturních a vzdělávacích projektů na celém světě.

  V roce 2005 byla zahájena celosvětová kampaň pod názvem „World Classroom“ – „Světová školní třída“. Nadace vyčlenila 10 miliónů dolarů na dobu 5ti let (2005-2010) pro programy na podporu vzdělávání dětí a mládeže a místních komunit, kde žijí.

  V tuto chvíli je do tohoto programu zapojeno 75 škol z celého světa –např. Egypta, Keni, Maroka, Jižní Afriky, Tanzanie, Zambie, Mexika, Peru, Kambodži, Číny, Thajska, Vietnamu, Anglie, Německa, Itálie, Portugalska, Ruska, Turecka, Nového Zélandu, Austrálie, Fidži a nyní i v České republice.

  Nám nejbližší projekty jsou v severním Chorvatsku – 6 škol v okolí Osijeka obdrželo v loňském roce cca 60 000 USD, na podporu různých vzdělávacích aktivit. Školy např. zakoupili pec na keramiku, kterou žáci vyrábějí. Jiná škola doplnila knihovnu, která byla zničena za války před 10 lety nebo bylo nakoupeno ICT vybavení.

  Základní škola v Nelahozevsi jako jediná v ČR vstoupila do projektu s nadací Grand Circle Foundation.Tato škola byla vybrána záměrně. Naše škola je specifická tím, že jsme školou málotřídní, která se zaměřila na hudební výchovu a výuku informatiky. V rámci projektu mohou klienti zhlédnout hodinu hudební výchovy, hodinu výuky na interaktivní tabuli. Všechny seznámíme s historií, ale i současností školy, klienti GCF mají možnost si prohlédnout krásné a moderní vybavení školy, shlédnout i jiné aktivity žáků. Výuku hry na zobcové flétny,  činnost pěveckého sboru „Ledňáček“, zájmovou odpolední činnost (kroužek informatiky, výuku anglického jazyka). Zároveň jsou klienti seznámeni s historií Obce Nelahozeves, s rodištěm Antonína Dvořáka.Součástí prohlídky je i výstava dětských prací. Škola tímto vzdělávacím projektem má možnost získat určité finance, které poslouží opět k rozvoji školy, k její modernizaci, konkrétně k nakoupení dalšího ICT vybavení pro žáky. Kromě financí žáci získávají motivaci učit se cizímu světovému jazyku. Spolupráce s nadací Grand Circle Foundation je velkým přínosem pro naší malou školu, dochází ke srovnání školy české a školy americké, navazujeme kontakty mezinárodního měřítka, získáváme nové informace, které lze dále využívat ve výchovně vzdělávacím procesu školy.

  • Základní škola Nelahozeves,
   okres Mělník

   Školní 55
   277 51 Nelahozeves

   Zřizovatel
   Obec Nelahozeves
   Právní forma: příspěvková organizace

   Ředitelka
   Mgr. Věra Bavorová
   602 194 524
    bavorova@zsnelahozeves.cz

  • Kontakty
    (+420) 315 785 037
    (+420) 315 785 037
    info@zsnelahozeves.cz
   Školní jídelna: (+420) 315 785 245
    jidelna@zsnelahozeves.cz

   Fakturační údaje
   Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
   IČO: 70992312
   DIČ: CZ70992312
   Účet: 0467081369/0800

  • skola282

  kresba

  Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.