4. třída (2015 - 2020)

woman130

Třídní učitelka: Mgr. Alena Brožová

Email:

Doučování v dubnu

V dubnu se budeme zabývat těmito tématy:

6.4. - M: slovní úlohy (náhrada za 5.4. - zápisy do prvních ročníků)

12.4. - ČJ: abeceda, věta a souvětí

19.4. - M: geometrie

26.4. - ČJ: slovní druhy

Doučování v březnu

1.3.   český jazyk - čtení s porozuměním, měkké a tvrdé souhlásky

8.3.   matematika - násobení, slovní úlohy s násobením (ano, i na švp proběhne)

15.3. český jazyk - velká písmena, diktáty

22.3. matematika - +/- s přechodem přes desítku, slovní úlohy

29.3. český jazyk - přepisy, rozdělování slov, měkké a tvrdé souhlásky