Vánoční zpívání v kostele sv. Ondřeje

    30. listopadu jsme se sešli v kostele sv. Ondřeje v Nelahozevsi.

     Děti z naší školy pod vedením paní učitelky Konvrzkové zazpívaly vánoční písně. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům i bývalým žákům naší školy, kteří se podíleli na této akci.